Sa ponosom ističemo da je  CERT-PLUS  član i partner ERCA (European Register of Certificated Auditors) samim tim i ovlašćeni predstavnik i zastupnik ERCA za Srbiju i da u ERCA šemi organizuje i sprovodi obuke za menadžere, implementatore, interne proveravače i eksterne proveravače/vodeće proveravače (Auditor/Lead auditor) u Srbiji za standarde ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, ISO/IEC 20000-1, ISO 22000, ISO 22301, FSSC 22000, ISO/IEC 27001, ISO 31000, ISO 50001.

www.erca-academy.com    www.erca-srbija.com

ERCA je neprofitno udruženje pravnih lica koja je aktivna u razvoju profesionalaca u oblasti ocenjivanja usaglašenosti usluge provera inspekcijskih službi kao i u drugim stručnim oblastima proizvodnje, marketinga, menadžmenta i HR.

Da bi to postigla, udruženje sertifikuje pojedince i garantuje da razvoj radne snage ima potrebnu kvalitetnu osnovu u obrazovanju. ERCA je nosilac znanja iz obrazovnog sistema koji obezbeđuje jasnu osnovu za kandidate, ERCA tutore/predavače i ERCA ispitivače.

Organizaciono, ERCA se sastoji od nezavisnih jedinica: Sektor ERCA obrazovanja i Sektor ERCA sertifikacije. Aktivnosti oba sektora se susreću u određivanju kompetencija za različite tipove sertifikacija. ERCA sarađuje na međunarodnom nivou radi što boljeg definisanja funkcija koje su ili će biti sertifikovani u svrhu međunarodnih poređenja zahteva za kvalifikacijama.

Naglašavamo da su ERCA sertifikati za eksterne proveravače/vodeće proveravače (Auditor/Lead auditor), interne proveravače, menadžere sistema menadžmenta globalno prepoznatljivi i međunarodno priznati. Nosioci ERCA sertifikata za eksterne proveravače/vodeće proveravače (Auditor/Lead auditor) sa velikim uspehom rade za mnoge sertifikacione kuće kako u Srbiji tako i u zemljama Evropske Unije i mnogim zemljama sveta. Priznavanje ERCA sertifikata od strane domaćih i međunarodnih sertifikacionih kuća i aktivan rad ERCA proveravača je dovoljan dokaz kompetentnosti ERCA proveravača.

CERT-PLUS Vam nudi usluge obuke zaposlenih iz različitih oblasti, a sve u cilju poboljšanja Vašeg poslovanja i postizanja što boljih poslovnih rezultata.

OBLAST
VRSTA
NAZIV
TRAJANJE
PRIMEDBA
SISTEMI MENADŽMENTA (ISO STANDARDI)
Inicijalna
obuka
Standardizacija i uvodjenje ISO standarda u organizacije
3 časa
 
Obuka eksternih proveravača sistema menadžmenta
Obuka eksternih proveravača za:
- ISO 9001
- ISO 13485
- ISO 14001
- OHSAS 18001
- ISO/IEC 20000-1
- ISO 22000
- HACCP
- ISO 22301
- ISO/IEC 27001
- ISO 31000
- ISO 50001
40 časova
(5 dana)
 
ili
 
24 časa
(3 dana)
- Izdaju se
  medjunarodno
  priznati
  ERCA
  sertifikati
  eksternih 
  proveravača
Obuka internih proveravača sistema menadžmenta
Obuka internih proveravača za:
- ISO 9001
- ISO 13485
- ISO 14001
- OHSAS 18001
- ISO 20000-1
- ISO 22000
- HACCP
- ISO 22301
- ISO 27001
- ISO 31000
- ISO 50001
30 časova
(3 dana)
- Izdaju se
  medjunarodno
  priznati ERCA,
  LL-C i
  CERT-PLUS
  certifikati
  internih 
  proveravača
RUSKI – GOST-R STANDARDI
Inicijalna
obuka
Ruski – Gost-R standardi i izvoz u Rusiju
7 časova
(1 dan)
 
ENERGETSKA EFIKASNOST
Teoretska obuka
Uloga i zadaci energetskih menadžera u organizacijama, preduzećima i ustanovama
7 časova
(1 dan)
 
Teoretska obuka i praktičan rad
Uloga i zadaci energetskih menadžera u organizacijama, preduzećima i ustanovama i izrada elaborata energetske efikasnosti
21 čas
(3 dana)
 
Teoretska obuka i praktičan rad
Energetska efikasnost  i racionalno trošenje energije u malim i srednjim preduzećima u skladu sa medjunarodnim standardom ISO 50001:2011
7 časova
(1 dan)
 
USAGLAŠENOST PROIZVODA
Teoretska obuka
CE znak – znak Evropske Unije (EU) za bezbedan proizvod
7 časova
(1 dan)
 
Teoretska obuka i praktičan rad
Procena rizika koju proizvod može da ima po RAG metodi EU – obavezna za CE znak
7 časova
(1 dan)
 
Teoretska obuka
Bezbednost mašina i uredjaja prema Pravilnicima Republike Srbije
7 časova
(1 dan)
 
UPRAVLJANJE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA
Teoretska obuka
Osnovni pojmovi o menadžmentu, vrste menadžmenta, načini sprovodjenja
7 časova
(1 dan)
 
Teoretska obuka
Menadžment malih i srednjih preduzeća
7 časova
(1 dan)
 
Teoretska obuka i praktičan rad
Projektovanje, organizacija i upravljanje procesima u preduzeću (Procesni i sistemski pristup) u skladu sa ISO standardima
7 časova
(1 dan)
 
Teoretska obuka i praktičan rad
Planiranje u preduzeću i izrada planova preduzeća
7 časova
(1 dan)
 
Teoretska obuka i praktičan rad
Biznis planovi, namena, vrste i postupak izrade
7 časova
(1 dan)
 
Teoretska obuka i praktičan rad
Izrada projekata u skladu sa zahtevima ISO standarda
7 časova
(1 dan)
 
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Teoretska obuka
Zakon o zaštiti životne sredine i njegova primena u malim i srednjim preduzećima
7 časova
(1 dan)
 
Teoretska obuka
Zakon o upravljanju otpadom i upravljanje otpadom u malim i srednjim preduzećima
7 časova
(1 dan)
 
Teoretska obuka i praktičan rad
Savesso postrojenja nižeg reda i izrada Politike prevencije
7 časova
(1 dan)
 
Teoretska obuka i praktičan rad
Savesso postorjenja višeg reda i izrada Plana zaštite od udesa
7 časova
(1 dan)
 
Teoretska obuka i praktičan rad
Prepoznavanje i ocenjivanje aspekata životne sredine
u malim i srednjim preduzećima
7 časova
(1 dan)
 
LJUDSKI RESURSI
Teoretska obuka i praktičan rad
Izbor ljudstva pri prijemu na posao
7 časova
(1 dan)
 
Teoretska obuka i praktičan rad
Merenje i ocenjivanje učinka zaposlenih
7 časova
(1 dan)
 
Teoretska obuka
Mobing i kako ga svesti u razumne granice
4 časa
 

Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite nam svoj zahtev i naši stručnjaci, sa dugogodišnjim iskustvom iz pomenutih oblasti, će doći u Vaše preduzeće i održati predavanja iz pomenutih oblasti.

Radujemo se budućoj saradnji sa Vama.

Autorsko pravo CERT-PLUS Agencija za inženjering sistema menadžmenta

Adresa: Karađorđeva 36a/3/28, 22320 Inđija, Srbija

Telefoni: +381 22 560 749, +381 63 108 4141, +381 69 2212 956

E-mail: office@cert-plus.com, Design by CERT+