Sa ponosom ističemo da je naša agencija ovlašćeni predstavnik i partner sertifikacione kuće iz Češke Republike LL-C (Certification) za područje Srbije i da smo ovlašćeni da vršimo sertifikacione i nadzorne provere i da dostavljamo sertifikate ove renomirane sertifikacione kuće za sledeće sisteme menadžmenta:

 1. SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM – ISO 9001 QMS,
 2. SISTEM MENADŽMENTA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE – ISO 14001 EMS,
 3. SISTEM MENADŽMENTA ZDRAVLJEM I BEZBEDNOŠĆU NA RADU – BS OHSAS 18001,
 4. SPECIFIKACIJA ZAHTEVA ZA SISTEM UPRAVLJANJA IT USLUGAMA - ISO/IEC 20000-1,
 5. SISTEM MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU HRANE – ISO 22000,
 6. ANALIZA ISPRAVNOSTI I KRITIČNE KONTROLNE TAČKE U PROIZVODNJI HRANE – HACCP,
 7. FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION - FSSC 22000,
 8. SISTEM MENADŽMENTA BEZNEDNOŠĆU INFORMACIJA – ISO/IEC 27001,
 9. SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM MEDICINSKE OPREME, MEDICINSKIH INSTRUMENATA I MEDICINSKE TEHNOLOGIJE - ISO 13485,
 10. SISTEM MENADŽMENTA ENERGIJOM - ISO 50001,
 11. CE – ZNAK ZA PROIZVODE BEZBEDNE ZA LJUDSKU UPOTREBU.

Sertifikati LL-C (Certification) su međunarodno priznati i veoma ugledni sertifikati i pružaju Vam mogućnosti da sa njima postignete visoke pozicije i ugled u poslovnom svetu u Srbiji, a i šire u zemljama članicama Evropske Unije.

Naši proveravači i eksperti su u evidenciji i pod nadzorom međunarodne organizacije proveravača (IRCA) I evropske organizacije proveravača (ERCA) i imaju zavidnog iskustva u sertifikacionim i nadzornim proverama. Poseduju visoka znanja u oblastima sistema menadžmenta i vrlo su sistematični i kvalitetni u svom radu.

Ukoliko želite sertifikaciju nekog od sistema menadžmenta popunite prijavu za sertifikaciju i pošaljite nam je. Ubrzo ćete od nas dobiti ponudu za sertifikaciju koja obuhvata: sertifikacionu proveru i dve godišnje nadzorne provere, a sve u ciklusu od 3 (tri) godine.

LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.
Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8 - Karlín
Česka Republika
LL-C (Certification)

Autorsko pravo CERT-PLUS Agencija za inženjering sistema menadžmenta

Adresa: Karađorđeva 36a/3/28, 22320 Inđija, Srbija

Telefoni: +381 22 560 749, +381 63 108 4141, +381 69 2212 956

E-mail: office@cert-plus.com, Design by CERT+